ARTIKEL 1 - Gebruiksgebied - DEFINITIES

 

Uit hoofde van het Burgerlijk Wetboek worden de gebruikers van de site www.proludic.fr geïnformeerd over de identiteit van de verschillende betrokkenen bij de uitvoering en het onderhoud hiervan :

Ginger Minds
Les Dorides
1 rue Eugène Varlin
44100 Nantes - France -
Tel. : +33 (0) 2 40 69 41 97
www.gingerminds.fr

Eigenaar : Proludic – SARL (N°SIRET 347 839 193 000 21) – ZAC de l’étang Vignon 181 rue des Entrepreneurs 37210 Vouvray – FRANCE
Bouwer : Proludic
Webmaster : webmaster@proludic.fr


 

 

De voornaamste kenmerken van de Producten en met name de specificaties, illustraties en aanduidingen van afmetingen of capaciteit van de producten, worden op de Website gepubliceerd in de Ouno by PROLUDIC-catalogus (papier en elektronisch). PROLUDIC behoudt zich het recht voor om het gepresenteerde productassortiment op elk moment te wijzigen. De kenmerken, het gewicht, de afmetingen, foto’s en grafische voorstellingen worden uitsluitend ter indicatie in de catalogi aangegeven.

De Klant moet hiervan kennis nemen voordat hij een bestelling plaatst.

De keuze en de aankoop van een product vallen geheel onder de verantwoordelijkheid van de Klant.

De foto’s en grafische elementen die op de Website worden weergeven, hebben geen contractwaarde en de Verkoper kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

De Klant moet de beschrijving van elk product doornemen om kennis te nemen van de eigenschappen en essentiële kenmerken hiervan.

De Productaanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt, zoals wordt aangegeven tijdens het plaatsen van de bestelling.

Behalve indien anders bewezen, vormen de gegevens die in het informatiesysteem van de Verkoper geregistreerd zijn het bewijs van alle met de Klant aangegane transacties.

De Klant bevestigt de vereiste competentie te bezitten om de op de Website aangeboden producten te kopen.

 

ARTIKEL 2 - Voorwaarden VOOR TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE SITE

 

De Site is gratis toegankelijk voor elke gebruiker die over internettoegang beschikt. De Site is vrij en gratis toegankelijk voor elke professionele gebruiker. De aankoop van een product of dienst of het aanmaken van een klantaccount, of meer in het algemeen het bladeren door de site geldt als aanname door de gebruiker van alle algemene voorwaarden en deze erkent op die manier ook hiervan kennis te hebben genomen.

 

De Gebruiker is verantwoordelijk voor zijn informatieapparatuur en zijn internettoegang. Alle kosten met betrekking tot de toegang tot de Site komen ten laste van de Gebruiker/Klant.

 

De Gebruiker kan zijn account slechts raadplegen na invoering van zijn gebruikersnaam en wachtwoord. De Gebruiker is verplicht zijn gebruikersnaam en wachtwoord geheim te houden en deze niet aan een derde door te geven.

 De Verkoper zal zijn uiterste best doen om ervoor te zorgen dat de Site 24/24 en 7/7 toegankelijk is, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor problemen, storing van de Site waardoor de toegang tot de Site en/of de verschillende diensten van de Verkoper onmogelijk zou worden.

 

De Site kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische onbeschikbaarheid van de verbinding, veroorzaakt door overmacht, onderhoud, update, wijziging van de site, interventie van de host, interne of externe staking, netwerkstoring, onderbreking van de elektriciteitslevering of een onjuiste configuratie of onjuist gebruik van de computer door de gebruiker.

 

De Gebruiker heeft de mogelijkheid om een account aan te maken op de Site indien hij toegang wil hebben tot en wil profiteren van de volgende diensten/aanbiedingen:

-          Een bestelling plaatsen;

-          Informatie ontvangen over Producten en diensten die door de Verkoper worden aangeboden op de site en de eventuele aanbiedingen of promoties met betrekking tot het OUNO-assortiment.

 

Het aanmaken van een account op de Site is uitsluitend mogelijk voor natuurlijke personen van 18 jaar en ouder die een rechtspersoon vertegenwoordigen. Elke Gebruiker kan slechts één account aanmaken.

 

Om het account aan te maken, moet de gebruiker een formulier invullen met de volgende gegevens: e-mailadres, aanhef, naam, voornaam, volledig leveringsadres, telefoonnummer.

 

De Gebruiker en/of Klant is verplicht volledige en exacte informatie te verstrekken. Elke vorm van identiteitsfraude kan leiden tot sluiten van de account en rechtsvervolging. Meervoudige inschrijvingen, gebruik van de account door meerdere personen of andere frauduleuze handelingen kunnen tot opzegging van de inschrijving leiden.

Het aanmaken van een account op de Site brengt verwerking van persoonsgegevens met zich mee overeenkomstig de bepalingen in artikel 10 hieronder.

Elke gebruiker is vrij zijn of haar account op de site op te zeggen. Hiertoe moet een e-mail worden verstuurd waarin hij of zij aangeeft het account te willen verwijderen. Gegevens kunnen daarna niet meer worden ophaald.

Credits

Ontwerp en productie :

deze online shop is gemaakt met behulp van de PrestaShop-software. Raadpleeg de e-commerceblog van PrestaShop om op de hoogte te blijven van de nieuwste actualiteiten en advies te krijgen over online verkoop en het beheer van een e-commercesite.