De NVWA stelt de veiligheidsverplichtingen vast met betrekking tot collectieve speelterreinen. De regelgeving verplicht de exploitant van het speelterrein om een register bij te houden, dat Logboek wordt genoemd, waarin de verschillende onderhouds- en controlewerkzaamheden op het terrein genoteerd worden.

Dit register staat ter beschikking van de agenten van de NVWA, die belast is met de controle van speelterreinen voor kinderen.

 
Het Logboek moet minimaal het volgende bevatten:

. de plattegrond van de site waar het buitenspeelterrein zich bevindt

. de adresgegevens van de leveranciers van de speeltoestellen

. de gebruikshandleidingen, de montagehandleidingen en de onderhoudshandleidingen van de (speel)toestellen

. het dossier met betrekking tot de installatie van de toestellen

. de conformiteitsverklaringen van de toestellen

. de onderhouds- en grootonderhoudsplanning en de documenten die de uitvoering hiervan bevestigen

Proludic stelt alle technische en administratieve documenten van zijn producten tot uw beschikking. Deze zijn beschikbaar op het volgende adres : http://www.proludic.nl/service/bestand-uitbuiten/