Privacyverklaring

1    Inleiding

Uw privacy is belangrijk voor Proludic. Wij zien erop toe dat uw persoonlijke gegevens worden beschermd. Het is uw informatie, het is persoonlijk en dat respecteren we.

Juist daarom handhaven we het vertrouwen van onze relaties waarmee we in contact staan, evenals iedere bezoeker die gebruikt maakt van onze website. Met deze doelstelling in gedachten, hebben we in het licht van de nieuwe EU-regels voor gegevensbescherming, onze privacyverklaring bijgewerkt. Deze treedt eind mei 2018 in werking.

Onze privacyverklaring geeft u gedetailleerde informatie over wanneer en waarom we uw persoonlijke gegevens verzamelen, hoe wij deze gebruiken en hoe we het veilig houden.

1.1    Meer details

Proludic is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 17110120.
Zij is de Data Controller van uw informatie voor de toepassing van de Data Protection Act 1998 (de “wet”)

Contactgegevens voor Proludic
•    Per telefoon (+31) (0) 485 470 724 of u kunt ons berichten via onze website www.proludic.nl
•    Als u vragen heeft over uw gegevens of het gebruik ervan, neem contact op met ons contact voor Databescherming, de heer E. Hermens. Per e-mail: databescherming@proludic.nl of per telefoon: (+31) (0) 485 470 724
•    U kunt dit ook schriftelijk doen naar: Proludic BV, T.a.v. Contact voor Databescherming de heer E. Hermens, Langenboomseweg 58a, 5451JM, Mill.

Proludic respecteert de privacy van onze relaties en de website bezoekers. Wij zijn toegewijd aan het beschermen van de persoonlijke gegevens zoals gedefinieerd in de algemene Data Protection verordening (GDPR) (verordening (EU) 2016/679).
Wij voldoen aan de beginselen van de verordening en streven naar de beste invulling en wijze van het verwerken van uw gegevens.

2    Waarom we uw persoonsgegevens verzamelen en hoe we ze gebruiken

De informatie die wij over u vastleggen zal worden gebruikt op een aantal manieren. De belangrijkste zijn:
•    het uitvoeren van een dienst die u hebt aangevraagd,
•    u extra ervaringsinformatie verschaffen
•    beter inzicht verkrijgen in de behoeften van onze relaties,
•    of contact met u opnemen wanneer aanvullende informatie nodig is. Dit om beter aan uw behoefte te kunnen voldoen.

2.1    Meer details

Wij gebruiken uw gegevens die we op de volgende manieren verzamelen:

2.1.1    De uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten, het verrichten van een dienst of het naleven van een overeengekomen contract:

•    Voldoen aan uw verzoek t.b.v. een product of dienst en daarover communiceren
•    Betalingsproces.Wij slaan geen Credit Card of andere betalingsinformatie op zodra de transactie is afgerond.
•    Het bieden van klantenservice en ter interne ondersteuning van de administratie.

2.1.2    Waar we uw toestemming hebben:

•    Updates aanbieden via e-mail over specifieke producten of onderwerpen die u hebt aangevraagd of die in de markt en binnen Proludic een rol spelen.

2.1.3    Waar we gegronde reden hebben (met inbegrip van wettelijke verplichting en rechtmatig belang):

•    Uw voorkeuren en interesses leren begrijpen zodat we u kunnen contacten met informatie die voor u van belang is.
•    Om ons beter te richten op marketing communicatie en advertenties, zodat ze voor u relevant zijn. We willen alleen communiceren, wanneer u ook daadwerkelijk geïnteresseerd bent in onze informatie, diensten en producten.
•    Wanneer informatie voorziening via andere bronnen, derden, belangrijk word geacht zoals de overheid, gemeenten, scholen, recreatie…etc.

2.2 Kind gegevens

Als bedrijf gericht op de speel- en sportindustrie, verloopt al onze communicatie en de aflevering van producten en diensten met volwassenen. We ontmoedigen kinderen ons te contacten.
•    Dit is bijvoorbeeld van toepassing op:

•    Specifieke terreinen, waar consumenten zich registreren via de Proludic Sports App. Daarvoor gebruiken we leeftijd verificatie.
•    Als u 16 jaar of jonger bent, vraag dan een ouder/voogd contact met ons op te nemen.
•    Wanneer persoonlijke informatie word gegeven zullen wij dit uit ons systeem halen. Zeker wanneer het vermoeden bestaat dat het om een kind gaat.

3    Hoe we omgaan met uw gegevens en andere organisaties

Proludic zal uw persoonlijke gegevens nooit delen, verkopen, verhuren of verhandelen aan derden voor marketing doeleinden zonder uw voorafgaande toestemming.

We gebruiken Serviceproviders die garant staan voor de juiste afhandeling wanneer u een overenkomst met ons aangaat. Deze zullen voldoen aan specifieke normen voor gegevensbeveiliging. Zij zullen uw gegevens niet gebruiken voor iets anders dan het duidelijk omschreven doel met betrekking tot de dienst die zij leveren.

3.1    Meer details

Wij delen uw gegevens met:
•    Specifieke dienstverleners die werken voor rekening van Proludic voor de uitvoering van overeenkomsten die we met hen aangaan. Bijvoorbeeld t.b.v. betaling verwerking, drukkerijen en postverzend kantoren, marketing agentschappen, databaseservices, website hosting of e- mail diensten.

4.1    Cookies

We gebruiken standaard website technologieën die gebruikmaken van cookies (of vergelijkbare technologieën) ter ondersteuning van onze website.

Eerste en derde partij cookies worden aangebracht met behulp van technologiepartners.
Wij werken rechtstreeks met een aantal technologische partners. Hierdoor proberen we onze website te handhaven en verbeteren. Wij zullen hieronder aangeven wanneer cookies worden toegevoegd of verwijderd.

Mamut/ Salesforce

We gebruiken het Mamut en Salesforce systeem (een cloud-gebaseerde marktleidende Customer Relationship Management (CRM)) voor het beheer van de verkoop, marketing, leverancier en relaties.

Pardot

We gebruiken de Pardot cloud diensten voor campagne managementdoeleinden en marketingautomatisering.

Google Analytics

We gebruiken Google Analytics om website inzicht te verkrijgen in hoe bezoekers ons vinden en gebruik maken van onze webpagina’s. Hierdoor kunnen wij ons evalueren en ontwikkelen wat de bezoeker ten goede zal komen.

4.2    Gegevens afkomstig van derden

We gebruiken informatie van andere organisaties, bijvoorbeeld van lokale overheden, gemeenten, scholen of derden.
In deze gevallen informeren wij u binnen 30 dagen waar we geschikte contact informatie hebben vergaard. Dit met betrekking tot de verwerking en wij zullen u informeren over uw rechten.

5    Hoe we uw gegevens beschermen

Proludic is begaan met de bescherming van uw persoonsgegevens die u ons toevertrouwt. Wij beschikken over zeer geschikte technologieën en voeren passend beleid, waardoor deze informatie beschermd is tegen toegang door onbevoegden en oneigenlijk gebruik.

5.1    Meer details

•    Als onderdeel van de aan u aangeboden diensten en producten via onze website, kunnen uw persoonlijke gegevens worden overgedragen naar andere landen binnen de Europese Unie (EU). Dit zou kunnen doordat een van de computerservers die word gebruikt als host, zich fysiek begeeft in een aangesloten land van de EU. Uw persoonlijke privacyrechten zullen daarbij altijd worden beschermd zoals beschreven in deze privacyverklaring.
•    Wij houden uw informatie alleen voor zolang als redelijkerwijze noodzakelijk is voor de doeleinden uiteengezet in deze privacyverklaring en om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. We houden niet meer informatie dan we nodig hebben.
De bewaarperiode hangt af van het doel. Sommige gegevens moeten voor een bepaalde periode worden bewaard als gevolg van wettelijke verplichtingen. Voor meer informatie over hoe lang wij uw informatie behouden, neem contact op met onze contactpersoon voor Databescherming de heer E. Hermens, databescherming@proludic.nl (Zie tevens punt 1.1 voor meer details inzake ons contact voor Databescherming)

6. Uw keuzes

•    Het moet gemakkelijk zijn om wijzigingen van persoonlijke informatie door te geven of een verzoek in te dienen dat wij het contact met u te stoppen. U kunt uw persoonlijke gegevens en contactvoorkeuren op elk gewenst moment wijzigen. Stuur een email of schrijf naar onze contactgegevens. (Zie punt 1.1 voor meer details inzake ons contact voor Databescherming)

6.1 Meer details

Bij alle marketingcommunicatie uitingen die u van ons ontvangt, is het mogelijk om wijzigingen door te geven of u af te melden voor toekomstige communicatie.
U kunt ons contacten voor diverse doeleinden:
•    Volledig detail overzicht van uw persoonlijke informatie die wij in ons systeem hebben opgenomen
•    U hebt het recht om wijzigen in te dienen of het gebruik van uw persoonlijke gegevens t.b.v. marketing doeleinden te stoppen.
•    U hebt het recht om uw persoonlijke informatie door ons te laten aanpassen/ corrigeren als er enige bezorgdheid over de nauwkeurigheid mocht bestaan.
•    U hebt het recht om een verzoek in te dienen om uw persoonlijke gegevens te verwijderen als u denkt dat wij op een onjuiste wijze gebruik hebben gemaakt van uw gegevens.
•    U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit van de AVG.

7 Updates of wijzigingen aan onze privacyverklaring en verdere informatie
Deze mededeling werd bijgewerkt op 24 mei 2018. Zij kan worden aangepast door wij
zigingen binnen Proludic of wijzigingen in de regel- en wetgeving.

7.1 Meer details

Updates inzake onze privacyverklaring zullen worden geplaatst op deze pagina. Wij raden u aan deze van tijd tot tijd te controleren. Wij kunnen u ook informeren van wijzigingen wanneer wij in het bezit zijn van een juist e-mailadres.

Wanneer uw gegevens aan ons zijn verstrekt door een ander persoon (bijvoorbeeld door een aanbeveling) of een openbaar toegankelijke bron, dan zullen we u binnen een maand kenbaar maken waar we de informatie hebben verkregen.

Meer informatie over data bescherming wet- en regelgeving kan hier worden gevonden:
1) Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl