Veiligheid, normen en conformiteit

Proludic hecht een fundamenteel belang aan de veiligheid van kinderen.
Daarom voldoen alle fases van het ontwerp- en productieproces van de producten ten minste aan de eisen van de Europese veiligheidsnormen EN 1176.

Al onze toestellen worden gecontroleerd en getest door een onafhankelijk laboratorium, TÜV, dat een certificaat afgeeft dat deze voldoen aan de Europese normen EN 1176.
Deze conformiteitsverklaringen zijn voor al onze speeltoestellen voor onze klanten beschikbaar in de rubriek ‘Producten’.

De conformiteitsverklaring, onmisbaar in het dossier van de exploitant !

De regelgeving verplicht de exploitant van het speelterrein om een Logboek bij te houden, waarin de verschillende onderhouds- en controlewerkzaamheden genoteerd worden.
Dit register staat ter beschikking van de agenten van de DGCCRF die belast zijn moet de controle van collectieve speelterreinen.

Het Dossier van de exploitant moet minimaal het volgende bevatten :

. de plattegrond van de site waar het buitenspeelterrein zich bevindt

. de adresgegevens van de leveranciers van de speeltoestellen

. de gebruikshandleidingen, de montagehandleidingen en de onderhoudshandleidingen van de (speel)toestellen

. het dossier met betrekking tot de installatie van de toestellen

. de conformiteitsverklaringen van de toestellen

. de onderhouds- en grootonderhoudsplanning en de documenten die de uitvoering hiervan bevestigen

Proludic stelt alle technische en administratieve documenten van zijn producten tot uw beschikking. Ils sont accessibles via l’adresse suivante : http://www.proludic.fr/nos-services/dossier-exploitant/