In een buitenspeeltuin zijn er heel wat speeltuigen waarop kinderen kunnen klauteren: klimmuren, piramides, ladders, hellende vlakken, netten ...

Klim- en klauterstructuren stimuleren de kleintjes om hoger te gaan en hun hoogtevrees te bedwingen. Grotere kinderen wagen zich aan het moeilijkere klimwerk, op onstabiele steunen, hogere structuren, parcours met hoogteverschillen ...
Klauteren ontwikkelt de motorische vaardigheden van kinderen en leert hen hun evenwicht en de coördinatie van handen en voeten te beheersen.
Een hindernis wordt zo soms ook een uitdaging en door die uitdaging aan te gaan, wint elk kind op zijn ritme aan vertrouwen.